Zagroda chłopska

Zabytkowa zagroda rolnicza w Niechorzu znajduje się przy ulicy Ludnej. Jest to przykład gospodarstwa agrarnego z przełomu XVIII oraz XIX wieku. Zabudowę tworzy zamknięty czworobok, do którego prowadziły spore, drewniane wrota.

W skład kompleksu wchodzi spichlerz, obora, chlew i stajnia oraz część mieszkalna, zajmująca jedno ze skrzydeł zagrody. Budynek tworzy typowa dla XVIII-wiecznych zagród konstrukcja ścian. Składają się na nią drewniane rygle, pomiędzy którymi przestrzeń wypełniana była głównie słomą oraz gliną. W późniejszym czasie partie między belkami wzmocniła cegła.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Do zabytkówNiechorza zalicza się także stara zagroda rolnicza, przy ul. Ludnej, z przełomu XVIII oraz XIX wieku. To przykład dawnego, typowego gospodarstwa agrarnego, w skład którego wchodzą: spichlerz, obora, chlew, stajnia i część mieszkalna, z typową dla tych zagród konstrukcją ścian, z drewnianymi ryglami, które okładano niegdyś słomą i gliną.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz